Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. www.ipeksal.net (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE' de sunulan hizmetler Karbella İpek Şal (bundan böyle kısaca "Karbella" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi Karbella olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi  Karbella’ ya aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını  Karbella gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi, Karbella tarafından işbu kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. Karbella, bu SİTE’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: Karbella tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: Karbella' dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak,  Karbella' ca üyelikleri onaylanarak, kabul edilen gerçek veya tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile tüzel kişiler vergi dairesi kimlik bilgileri ile SİTE' deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı " Üye adı" iki farklı ÜYE’ ye verilmez.

2.3. KULLANICI:  Karbella, web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen e-posta adresinde  Karbella' ca onaylama mesajı gönderilmesi ile  Karbella' ın KULLANICI’ nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. IÇERİK: SİTE’ de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve zaman zaman kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle  Karbella arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: ÜYE’ nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

 

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1.  Karbella’ın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. Karbella’ ın, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;  Karbella’ya ait www.ipeksal.net adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından  Karbella adına teslimidir.

3.3.  Karbella, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş ve ÜYE tarafından da kabul edilmiş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için KULLANICI’ ların  Karbella tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir.  Karbella, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1.  Karbella, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır.İlgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve  Karbella' ın, SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.2.  Karbella, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4.3.  Karbella, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. SİTE üzerinden, Karbella' ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında  Karbella' ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ ların ve ÜYE’ lerin kendi sorumluluğundadır.  Karbella bu tür link verilen web sitelerine erişimi her zaman kesebilir.

4.4. KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’ nın ve ÜYE ’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan  Karbella sorumlu değildir.

4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı  Karbella’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Karbella çalışanlarının ve yöneticilerinin,  Karbella yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır.  Karbella, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

4.6. ÜYE’lerin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.ipeksal.net sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle,  Karbella tarafından geçici veya sürekli olarak ÜYE' nin, Karbella hizmetlerinden yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

4.7. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE,  Karbella ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin www.ipeksal.net sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı  Karbella' ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.8. İşbu SİTE’nin sahibi  Karbella’ dır. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu  Karbella’ ın ya da  Karbella’ ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla  Karbella ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE,  Karbella hizmetlerini,  Karbella bilgilerini ve  Karbella’ ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının  Karbella’ ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve  Karbella’ ın yazılı izni ile mümkündür. ÜYE,  Karbella’da sunulan hizmetlere, belirlenen usuller dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile hizmetlerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Karbella’ın ve 3. kişilerin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları maliyetleri, avukatlık ücretlerini veya tazminatları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Karbella tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Karbella;  Karbella hizmetleri, bilgileri,  Karbella telif haklarına tâbi çalışmaları,  Karbella ticari markaları,  Karbella ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.11. ÜYE,  Karbella’ın sunduğu hizmetlerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda doldurduğu bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerekli olduğunu, vermiş olduğu bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, taklit etmek amacıyla başkasının adını, gerekli izne sahip olmadan, üye dışındaki herhangi bir kişinin hukuken sahip olduğu bir adı, “Kullanıcı Adı” olarak seçemez, kullanamaz. Bu durumlarda, ÜYE’nin kaydı reddedilebilir, iptal edilebilir.

4.12. "Şifre" sadece ÜYE tarafından bilinir. ÜYE’ ler diledikleri zaman şifrelerini değiştirebilirler. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla ÜYE’lerin sorumluluğundadır.  Karbella şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Şifre unutma hallerinde? ÜYE, web sitesinin hizmetlerini kullanmasıyla belirlenmiş olan üyelik şifresinin kullanılması hususunda meşru olarak yetkili olduğunu, hizmetlerin seçiminde, hizmetlerin kullanımında, alışveriş yaparken ve web sitesine her girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE,  Karbella hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir verinin tamamıyla kendi bilgisi ve isteği dâhilinde olduğunu, bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlarda ÜYE, uğrayabileceği zararlardan dolayı  Karbella'dan tazminat talep edemez.

4.13. Karbella ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Karbella tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden  Karbella sorumlu tutulamaz.

4.14. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, ÜYE tarafından www.ipeksal.net adresi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren ÜYE’nin siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden KULLANICI bu iptal işlemin geri dönüşü olmadığını yeniden üyelik işlemlerini yapması gerektiğini kabul eder. ÜYE’nin kendisi tarafından sonlandırılan hesabına ait her türlü kaydı, Karbella silip silmemekte veya işbu sözleşme içeriğinde belirlenen şekilde kullanıp kullanmamakta serbesttir. ÜYE silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

4.15. ÜYE, 3.kişilerin bilgisayarlarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, kanunlara göre postalanması yasak olan içeriği ve zincir e-posta, virüs vb. gibi gönderilme yetkisi olmayan e-postaları yollamamayı,  Karbella’da sunulan hizmetlere, belirlenen usuller dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile hizmetlerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda  Karbella'ın ve 3. kişilerin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları maliyetleri, avukatlık ücretlerini veya tazminatları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

 Karbella, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.  Karbella, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile  Karbella’ ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

ÜYE’ ler, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda  Karbella’ın ticari defter ve bilgisayar kayıtlarının, HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder.

Belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu konularında ÜYE, yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 Karbella, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 Karbella kimseden peşinen e-posta adreslerini istememektedir ancak ÜYE’nin,  Karbella’a bildirdiği e-posta adresi işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat ve e-posta adresi olarak kabul edilir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Karbella işbu “Web Sitesi Kullanım Koşullarını” ve “Üyelik Sözleşmesi”ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,Karbella açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için  Karbella' ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve “Üyelik Sözleşmesi” nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  Karbella’ ın, KULLANICI ve ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

 

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Karbella tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülüğe girer. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.  Karbella, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşmeden önceki sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kalkar. Bu sözleşmeden eski sözleşmelerle herhangi bir hak kazanmış üyelerin haklarının durumları bu sözleşmeye göre tayin edilir.

Karbella İpek Şal